« Home | Bha cogais na fìor chruaidh britheamh » | A bheil car snog agad? » 

 

A’ bruidhinn riut

Tha taibhse còmhraidh
O samhradh eile a’ priobadh orm
‘S a’ tarraing m’ aire chun na h-oisne
Far an d’ rinn mi conaltradh
Mus do shuidh mi air an trèan oidhche

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca o 'Tìr nam blòg' United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Tuilleadh mu dheidhinn Gràisg
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates