« Home | Gathan nan trì-ficheadan » | A’ bruidhinn riut » | Bha cogais na fìor chruaidh britheamh » | A bheil car snog agad? » 

 

Tha an teine gad ionndrainn


Dh’ fhàs i na b’fhainne gu math luath
Ar caraid o sia bliadhna deug.
A bheil e amaideachd a bhith cho dlùth
air peataichean?
uaireannan seach air a’ ghnè fhèin,
air na creutairean
nach eil buailteach a bhith leam-leat
air na caractaran nan làthair
gu onarach, gu dìleas
Gus an tig an lath
Nach urrainnear a sheachnadh
Snàthad bhàis a fònadh

Tha an teine gad ionndrainn fad’s a e a’ cur sneachd
Taobh a-muigh far an robh do rìoghachd
Tachartas eile sa bhaile ri taobh na mara
Abhainn eachdraidh gun sgùr a h-uile latha

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca o 'Tìr nam blòg' United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Tuilleadh mu dheidhinn Gràisg
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates