« Home | Nam aisling chuala mi spealan dòchais a’ seinn » | Tha an teine gad ionndrainn » | Gathan nan trì-ficheadan » | A’ bruidhinn riut » | Bha cogais na fìor chruaidh britheamh » | A bheil car snog agad? » 

 

La pomme la plus haut

Seo rudeigin a sgrìobh mi ann an 1999, ‘s e an Dùbhlachd a bh’ ann cuideachd. Bha mi a’ feuchainn a thoirt seachad mo chuid fhaireachdainn ris a’ Ghàidhlig . Fhuair mi taic leis an Fhraingis o bhana-charaid chòir Québécois. Tha mi duilich mur a bheil Fraingis agad. Ma dh’ fhaoidte cuiridh mi Gàidhlig air san àm ri teachd.
La pomme la plus haute

Certains croient déjà
Qu'on la parlait dans le jardin
Le premier jardin
Et que les fleurs la parlent encore
Cette pomme la plus haute
Ce langage d'une nation
Une nation en renaissance

Cette langue parlée seulement
Sur les lèvres d'un pour cent
Mais à côté d'une montagne
Et de tous les bijoux du monde
Ses mots scintillent plus brillants
Chacun, comme une lumière
À travers la belle Écosse
Elle s'accroche par un fil
Son destin est peut-être décidé
Mais aujourd'hui, je peux encore partager
Ses trésors vivants
Écoute sa magie
Viendras-tu sur la piste de danse?

Décembre 99

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca o 'Tìr nam blòg' United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Tuilleadh mu dheidhinn Gràisg
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates