« Home | Rudeigin gam phùtadh » | There but for the grace of God go I » | A’ cur maille » | Shìos aig an stèisean » | Thàinig am fàileadh a nall » | Bidh am biadh deiseil ann an 20 mionaid » | Dannsa na h-uarach as ìsle grèine » | La pomme la plus haut » | Nam aisling chuala mi spealan dòchais a’ seinn » | Tha an teine gad ionndrainn » 

 

Fèis dhìoghaltais

Le tachartas cho borb
An seòrsa deamocrasaidh a fhuair Iarac
A’ tionndadh aintighearna gu martarach?
Sruth làidir gràine eile
A’ neartachadh na tuile

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca o 'Tìr nam blòg' United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Tuilleadh mu dheidhinn Gràisg
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates