« Home | Shìos aig an stèisean » | Thàinig am fàileadh a nall » | Bidh am biadh deiseil ann an 20 mionaid » | Dannsa na h-uarach as ìsle grèine » | La pomme la plus haut » | Nam aisling chuala mi spealan dòchais a’ seinn » | Tha an teine gad ionndrainn » | Gathan nan trì-ficheadan » | A’ bruidhinn riut » | Bha cogais na fìor chruaidh britheamh » 

 

A’ cur maille

Spealgan uaine sa ghrèine a’ toirt fianais
A’ cur maille air mo nàbaidh agus a chàr
A tighinn às tiotag ann am beatha air choireigin
San dorchadas oidhche haoine

Fuaim glainne a’ briseadh
Fuaim airgid sa chiste
Cearcall an eaconamaidh.

'S toigh leam do bhardachd graisg, tha e uabhasach math!

Post a Comment

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca o 'Tìr nam blòg' United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Tuilleadh mu dheidhinn Gràisg
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates